Cộng đồng kinh tế ASEAN : Vượt khó và nắm lấy cơ hội