Cổ phiếu Facebook sụt giảm vì lộ kẽ hở mật khẩu người dùng

Lên top