Cơ hội đón sóng cổ phiếu ngân hàng

Các tổ chức dự báo lợi nhuận các ngân hàng sẽ tăng vọt trong năm 2021. Ảnh: NCB
Các tổ chức dự báo lợi nhuận các ngân hàng sẽ tăng vọt trong năm 2021. Ảnh: NCB
Các tổ chức dự báo lợi nhuận các ngân hàng sẽ tăng vọt trong năm 2021. Ảnh: NCB
Lên top