Chuyển mạng giữ nguyên số: Người dùng háo hức chờ

Khách hàng háo hức chờ đợi dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số. Ảnh: Đức Thành
Khách hàng háo hức chờ đợi dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số. Ảnh: Đức Thành