Chuyển Công an điều tra đường dây nhái thời trang The North Face

Xưởng sản xuất "nhái" The North Face thời điểm lực lượng chức năng ập đến kiểm tra. Ảnh: QLTT Hưng Yên
Xưởng sản xuất "nhái" The North Face thời điểm lực lượng chức năng ập đến kiểm tra. Ảnh: QLTT Hưng Yên
Xưởng sản xuất "nhái" The North Face thời điểm lực lượng chức năng ập đến kiểm tra. Ảnh: QLTT Hưng Yên
Lên top