Chương trình Khuyến công Quốc gia thổi sinh khí cho công nghiệp nông thôn

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: PD
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: PD
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: PD
Lên top