Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

"Chúng tôi sẽ không khai tử Diêm Thống Nhất và giữ biểu tượng chim bồ câu"

Ông Nguyễn Hưng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Diêm Thống Nhất
Ông Nguyễn Hưng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Diêm Thống Nhất
Ông Nguyễn Hưng- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Diêm Thống Nhất
Lên top