Chưa tăng giá 49 dự án BOT, 9 dự án có thể vỡ phương án tài chính

BOT Cai Lậy. Ảnh: Trần Lưu
BOT Cai Lậy. Ảnh: Trần Lưu
BOT Cai Lậy. Ảnh: Trần Lưu
Lên top