Chưa có quy định "Made in Việt Nam", xử lý doanh nghiệp như Asanzo khó

Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định về sản phẩm "made in Việt Nam". Ảnh: A.C
Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định về sản phẩm "made in Việt Nam". Ảnh: A.C
Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định về sản phẩm "made in Việt Nam". Ảnh: A.C
Lên top