Chú trọng sử dụng năng lượng mặt trời để giảm nguồn điện tự dùng

Hệ thống điện mặt trời tại tòa nhà hành chính Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.
Hệ thống điện mặt trời tại tòa nhà hành chính Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.
Hệ thống điện mặt trời tại tòa nhà hành chính Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.
Lên top