Chủ tịch Viettel tiết lộ bí quyết tăng trưởng cao năm 2017