Chủ tịch Nhà máy In tiền Quốc gia điều động sang công ty xử lý nợ VAMC

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Toản.
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Toản.
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Toản.
Lên top