Chủ tịch Lê Phước Vũ lên núi ở ẩn, Hoa Sen đóng cửa 70 chi nhánh

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen
Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen
Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen
Lên top