Chủ tịch Khánh Hòa nói về dự án 10 năm "xài chùa" nước khoáng nóng

Dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa. Ảnh: Linh Đan
Dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa. Ảnh: Linh Đan
Dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa. Ảnh: Linh Đan
Lên top