Chủ tịch Hà Nội nói về trường hợp "om" hồ sơ của doanh nghiệp đến 8 tháng

Chủ tịch Hà Nội tại hội nghị, giao ban công tác tháng 4.2020. Ảnh: Xuân Hải Lê
Chủ tịch Hà Nội tại hội nghị, giao ban công tác tháng 4.2020. Ảnh: Xuân Hải Lê
Chủ tịch Hà Nội tại hội nghị, giao ban công tác tháng 4.2020. Ảnh: Xuân Hải Lê
Lên top