Chia 10 USD cho mỗi người trên trái đất, Bill Gates vẫn thừa 30 tỉ USD

Lên top