Lĩnh vực giáo dục:

“Chỉ mặt” hàng trăm giấy phép “con” cần cắt bỏ

Hơn 30 ý kiến đóng góp về chính sách được chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: HN
Hơn 30 ý kiến đóng góp về chính sách được chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: HN