Chân dung tân Tổng Giám đốc của MobiFone

Ông Tô Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc MobiFone.
Ông Tô Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc MobiFone.
Ông Tô Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc MobiFone.
Lên top