CEO McDonald's bị sa thải vì hẹn hò cấp dưới

CEO Steve Easterbrook. Ảnh: Bloomberg.
CEO Steve Easterbrook. Ảnh: Bloomberg.
CEO Steve Easterbrook. Ảnh: Bloomberg.
Lên top