CEO của Asanzo phản đối nhà bán lẻ cho đổi trả tivi của công ty này

Ông Phạm Văn Tam phản đối việc nhà bán lẻ cho đổi trả sản phẩm của Asanzo. Ảnh: Công ty Asanzo
Ông Phạm Văn Tam phản đối việc nhà bán lẻ cho đổi trả sản phẩm của Asanzo. Ảnh: Công ty Asanzo
Ông Phạm Văn Tam phản đối việc nhà bán lẻ cho đổi trả sản phẩm của Asanzo. Ảnh: Công ty Asanzo
Lên top