Cây caosu góp phần tô thắm tình hữu nghị Việt – Lào

Ông Ngô Quyền, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Caosu Việt Lào (thứ hai từ trái qua) nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Chính Phủ tặng các đơn vị thành viên thuộc VRG. Ảnh Nam Dương
Ông Ngô Quyền, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Caosu Việt Lào (thứ hai từ trái qua) nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Chính Phủ tặng các đơn vị thành viên thuộc VRG. Ảnh Nam Dương
Ông Ngô Quyền, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Caosu Việt Lào (thứ hai từ trái qua) nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Chính Phủ tặng các đơn vị thành viên thuộc VRG. Ảnh Nam Dương
Lên top