Cầu Thăng Long xuống cấp, tạm "đóng cửa": Doanh nghiệp nào thi công?

Cầu Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng và phải tạm "đóng cửa" để sửa chữa. Ảnh: TG-TQ
Cầu Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng và phải tạm "đóng cửa" để sửa chữa. Ảnh: TG-TQ
Cầu Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng và phải tạm "đóng cửa" để sửa chữa. Ảnh: TG-TQ
Lên top