Cảng Quy Nhơn vận hành thử nghiệm hệ thống cẩu trục trị giá 200 tỉ đồng

Cảng Quy Nhơn vận hành thử nghiệm hệ thống cẩu trục trị giá 200 tỉ đồng
Cảng Quy Nhơn vận hành thử nghiệm hệ thống cẩu trục trị giá 200 tỉ đồng
Cảng Quy Nhơn vận hành thử nghiệm hệ thống cẩu trục trị giá 200 tỉ đồng
Lên top