Cần làm rõ hành vi vô trách nhiệm của Công ty CP Nước sạch Sông Đà

Chất thải tại được ghi nhận ở đầu nguồn nước Sông Đà.
Chất thải tại được ghi nhận ở đầu nguồn nước Sông Đà.
Chất thải tại được ghi nhận ở đầu nguồn nước Sông Đà.
Lên top