Cần gấp rút tiêm vaccine cho nhân viên nhà máy và bán lẻ

Nhân viên bán lẻ có mức tiếp xúc cao với cộng đồng, là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ.
Nhân viên bán lẻ có mức tiếp xúc cao với cộng đồng, là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ.
Nhân viên bán lẻ có mức tiếp xúc cao với cộng đồng, là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ.
Lên top