Cần các giải pháp hỗ trợ thiết thực hơn cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cơ khí chịu ảnh hưởng nặng nền bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Các doanh nghiệp cơ khí chịu ảnh hưởng nặng nền bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Các doanh nghiệp cơ khí chịu ảnh hưởng nặng nền bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top