Cách mạng công nghiệp 4.0 - những yêu cầu mới với lãnh đạo doanh nghiệp

Ông Phan Nam Bình - Giám đốc công ty BrainWork Việt Nam trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Ông Phan Nam Bình - Giám đốc công ty BrainWork Việt Nam trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Ông Phan Nam Bình - Giám đốc công ty BrainWork Việt Nam trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Lên top