Bức thư của Bác Hồ và sứ mệnh của doanh nhân Việt

Bác Hồ với giới công thương năm 1946. Ảnh: TL
Bác Hồ với giới công thương năm 1946. Ảnh: TL
Bác Hồ với giới công thương năm 1946. Ảnh: TL
Lên top