BSR tài trợ tỉnh Quảng Ngãi 2,5 tỉ đồng mua máy xét nghiệm COVID-19

Lên top