Bộ trưởng Bộ Công Thương: Phải vượt qua hàng rào kỹ thuật của Trung Quốc

Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm việc tại Lạng Sơn.
Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm việc tại Lạng Sơn.
Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm việc tại Lạng Sơn.
Lên top