Bộ Công Thương trả lời đoàn đại QH Ninh Thuận về quy hoạch điện hạt nhân

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh: D.A
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh: D.A
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh: D.A
Lên top