Bộ Công Thương thông qua chủ trương miễn nhiệm ông Trần Ngọc Hà

Ông Trần Ngọc Hà. Ảnh P.D
Ông Trần Ngọc Hà. Ảnh P.D
Ông Trần Ngọc Hà. Ảnh P.D
Lên top