Bộ Công Thương lý giải đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh.
Lên top