Bình Dương diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 3 lần sau 4 năm

Bình Dương phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững.Ảnh: Xuân Thi
Bình Dương phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững.Ảnh: Xuân Thi
Bình Dương phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững.Ảnh: Xuân Thi
Lên top