Bầu Đức nói gì với cổ đông trước khó khăn về áp lực thanh khoản

Lên top