Bất cập quản lý tài nguyên nước sông Mê Công, ĐBSCL gánh hậu quả

Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công.
Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công.
Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top