"Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn" đã đóng góp gần 2.700 đơn vị máu

Chỉ trong một ngày, chương trình đã đóng góp được 300 đơn vị máu.
Chỉ trong một ngày, chương trình đã đóng góp được 300 đơn vị máu.
Chỉ trong một ngày, chương trình đã đóng góp được 300 đơn vị máu.
Lên top