Bảo Việt ủng hộ gần 3 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung do bão lũ

Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ tỉnh Quảng Trị. Ảnh Bảo Việt.
Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ tỉnh Quảng Trị. Ảnh Bảo Việt.
Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ tỉnh Quảng Trị. Ảnh Bảo Việt.
Lên top