Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không còn là cổ đông của Tập đoàn Trung Nguyên

Tập đoàn Trung Nguyên thông báo bà Lê Hoàng Diệp Thảo không còn là cổ đông của công ty.
Tập đoàn Trung Nguyên thông báo bà Lê Hoàng Diệp Thảo không còn là cổ đông của công ty.
Tập đoàn Trung Nguyên thông báo bà Lê Hoàng Diệp Thảo không còn là cổ đông của công ty.
Lên top