Asanzo tuyên bố "được minh oan", hoạt động trở lại và mở thêm nhà máy

Ông Phạm Văn Tam - CEO của Asanzo. Ảnh: Sơn Tùng
Ông Phạm Văn Tam - CEO của Asanzo. Ảnh: Sơn Tùng
Ông Phạm Văn Tam - CEO của Asanzo. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top