An ninh mạng: Tác động ra sao đến ngành kinh tế kỹ thuật số?

Dự thảo Luật An ninh mạng cần có tính sáng tạo. Ảnh: PV
Dự thảo Luật An ninh mạng cần có tính sáng tạo. Ảnh: PV