Amway Việt Nam lần thứ 8 đạt giải “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Giám đốc Đối ngoại  Amway Việt Nam nhận bằng khen và kỉ niệm chương từ bà Trần Việt Nga - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và ông Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng. Ảnh: Amway Việt Nam.
Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam nhận bằng khen và kỉ niệm chương từ bà Trần Việt Nga - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và ông Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng. Ảnh: Amway Việt Nam.
Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam nhận bằng khen và kỉ niệm chương từ bà Trần Việt Nga - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và ông Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng. Ảnh: Amway Việt Nam.
Lên top