Alibaba Cloud đổi mới, hướng đến Lễ hội Mua sắm toàn cầu 11.11 bền vững

Ảnh: Ông Li Cheng - Giám đốc công nghệ, Tập đoàn Alibaba.
Ảnh: Ông Li Cheng - Giám đốc công nghệ, Tập đoàn Alibaba.
Ảnh: Ông Li Cheng - Giám đốc công nghệ, Tập đoàn Alibaba.
Lên top