60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời lo lắng "phá sản trong tương lai gần"

Lên top