500.000 bộ test, 30 xe cứu thương và 25 xe tiêm chủng tặng TPHCM chống dịch

500.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19; 30 xe cứu thương và hỗ trợ 25 xe tiêm chủng cơ động được trao tặng TPHCM chống dịch. Ảnh: Thaco.
500.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19; 30 xe cứu thương và hỗ trợ 25 xe tiêm chủng cơ động được trao tặng TPHCM chống dịch. Ảnh: Thaco.
500.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19; 30 xe cứu thương và hỗ trợ 25 xe tiêm chủng cơ động được trao tặng TPHCM chống dịch. Ảnh: Thaco.
Lên top