12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương: Tiếp tục báo cáo Quốc hội

Lên top