Uống nước đá, nước lạnh, ăn nhiều kem vào ngày nắng cực điểm liệu có tốt?

Ths. Bs. Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng. - Ảnh PN
Ths. Bs. Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng. - Ảnh PN
Ths. Bs. Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng. - Ảnh PN
Lên top