Trưa nay ăn gì: Tôm cuộn hành kiểu Hàn lạ miệng

Tôm cuốn hành kiểu Hàn. Ảnh: toinayangi.vn
Tôm cuốn hành kiểu Hàn. Ảnh: toinayangi.vn
Tôm cuốn hành kiểu Hàn. Ảnh: toinayangi.vn