Tác hại không ngờ của việc lạm dụng soda

Soda có nhiều tác hại cho sức khoẻ. Ảnh: AFP
Soda có nhiều tác hại cho sức khoẻ. Ảnh: AFP
Soda có nhiều tác hại cho sức khoẻ. Ảnh: AFP
Lên top