Tác dụng không ngờ của việc ăn sáng giúp bạn giảm cân

Ăn sáng giúp bạn cảm thấy no lâu trong ngày, có tác dụng cho việc giảm cân. Ảnh: AFP
Ăn sáng giúp bạn cảm thấy no lâu trong ngày, có tác dụng cho việc giảm cân. Ảnh: AFP
Ăn sáng giúp bạn cảm thấy no lâu trong ngày, có tác dụng cho việc giảm cân. Ảnh: AFP
Lên top